Käyttöehdot

Käyttämällä Elker Oy:n www.elker.fi sivustoa, vierailija sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja. Ehdot koskevat myös tuottajayhteisöjen FLIP ry, SELT ry ja ICT-Tuottajaosuuskunta -TY sivustoja.

Sivuston sisällön omistaa Elker Oy. Sivusto sisältää tekijänoikeuden alaista aineistoa © 2006-2018 Elker Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.

Sivuston sisällön tai sen osan kopioiminen, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen missä muodossa tahansa on kiellettyä ilman Elker Oy:n etukäteistä kirjallista suostumusta. Sallittua on ainoastaan sivuston osien tallentaminen tietokoneelle sekä tulostaminen henkilökohtaista, ei-kaupallista käyttöä varten näiden ehtojen mukaisesti. Sivujen sisällön muokkaaminen tai käyttö muuhun tarkoitukseen on kielletty.

Lehdistötiedotteiden ja muiden julkiseksi tarkoitettujen asiakirjojen käyttö julkiseen tiedonvälitykseen on sallittu sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä. Tälle sivustolle on voitu liittää linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivustoille. Siirtyessään tällaisille sivustoille käyttäjän on hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Samalla käyttäjä hyväksyy myös sen, että Elker Oy ei ole vastuussa materiaalista, joka on luotu tai julkaistu kyseisellä sivustolla. Ulkopuolisen linkin sijoittaminen näille sivuille ei myöskään tarkoita sitä, että erityisesti hyväksyisimme kyseisillä sivuilla mainitut tuotteet, palvelut ja mielipiteet.

Sivusto toimitetaan "sellaisena kuin se on". Normaaleja tapoja on pyritty käyttämään jotta sivuilla esiintyvän tiedon luotettavuus on pystytty tarkistamaan. Emme kuitenkaan takaa, että sivusto tai tiedot sillä ovat oikeita, tarkkoja tai luotettavia. Emme takaa, etteivät sivusto tai palvelin, joka mahdollistaa sivujen lukemisen, sisällä viruksia tai muita vahingollisia komponentteja, vaikka turvallisuus on pyritty huomioimaan. Emme takaa, että sivustoa voidaan käyttää keskeytyksettä tai virheettömästi. Emme anna mitään takuuta omistus- ja tekijänoikeuksista tai niiden loukkaamattomuudesta, sen paremmin kuin sisällöstä tai sen oikeellisuudesta tai sivustolla esitettyjen tuotteiden tai palvelujen saatavuudesta. Emme myöskään vastaa mistään suorista tai epäsuorista vahingoista jotka saattavat syntyä sivuston käytöstä tai toimimattomuudesta tai vääristä tiedoista johtuvista vahingoista.

Tavaramerkit ja osoitteet ovat Elker Oy:n tai omistajiensa tuotenimiä ja tavaramerkkejä. Ulkopuoliset tuote- ja yhtiönimet, jotka on mainittu tai näkyvät muuten näillä sivuilla, voivat olla muiden yhtiöiden tavaramerkkejä tai tuotenimiä. Nimien tai tuote- tai tavaramerkkien näkyminen ei tarkoita mitään yhteyttä kyseisten yritysten tai yhteisöjen välillä. Jäsenyritysten listaus-sivu on julkaistu ainoastaan tuottajavastuun tarkistusta varten (so.onko yritys jäsen). Yritysten nimiä ja yhteystietoja ei ole lupa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen. Sivuston käyttö ei millään tavalla oikeuta käyttämään kyseisiä tuotenimiä tai tavaramerkkejä ilman oikeudenhaltijan etukäteistä kirjallista suostumusta.

 

 

WHY CHOOSE ELKER?

  • 1. Elker is a reliable service provider with over 10 years of experience in the field.
  • 2. Elker is always up-to-date on the latest obligations set out in the EU's WEEE directive and the corresponding obligations of the Finnish legislation.
  • 3. Elker organises the recycling processes of electrical and electronic equipment efficiently.
  • 4. Elker's WEEE recycling processes are sustainable and safe.
  • 5. The WEEE collected is mainly recycled in Finland, according to strict safety regulations and processes.
  • 6. Elker is part of a European-wide joint venture network that enables the producers to settle the WEEE and battery & accumulator requirements and take care of the responsibilities also in Norway and Switzerland, in addition to most of the EU countries.
Top