Siirry suoraan sisältöön

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun (SER) käsittely

Kuluttajat voivat palauttaa käytöstä poistetut laitteet yli 400 SER-kierrätyksen keräyspisteeseen Suomessa täysin maksutta. Elkerillä on erikseen yritystuotteiden vastaanottoon erikoistuneita keräyspisteitä.


Kierrätämme laitteesi, emme tietojasi!

SER:n paikka ei ole sekajätteessä

Älä heitä vanhaa laitetta sekajätteeseen, koska laitteen sisältämät materiaalit voidaan uudelleenkäyttää tai kierrättää. Oikeaoppisella käsittelyllä varmistetaan myös se, että laitteiden sisältämät haitalliset aineet poistetaan ja kierrätetään oikein. Näin voidaan pienentää ympäristökuormaa ja neitseellisten raaka-aineiden tarvetta. Käytöstä poistetut laitteet pyritään ensisijaisesti uudelleenkäyttämään kokonaisina tai osina. Mikäli tämä ei ole mahdollista, laitteiden materiaalit kierrätetään raaka-aineina teollisuuden käyttöön. Esimerkiksi tabletin, kännykän tai tietokoneen materiaaleista voidaan kierrättää jopa 99 prosenttia.

Lajittele huolellisesti

Laitteet kerätään vastaanottopisteissä kontteihin tai häkkeihin, joissa ne kuljetetaan uudelleenkäyttö- ja kierrätyskumppaneiden laitoksiin. Huolellinen lajittelu helpottaa huomattavasti laitteiden jatkokäsittelyä, joten keräyspisteiden ohjeita on syytä noudattaa. Pienet laitteet pyritään keräämään häkkeihin, jotta ne säilyisivät kuljetuksen ajan mahdollisimman ehjänä. Häkkikeräys edistää uudelleenkäyttöä ja pienentää laitteisiin liittyvää tulipaloriskiä.

Jos laitteelle ei löydy käyttötarkoitusta sellaisenaan, sen materiaalit erotetaan teollisissa prosesseissa mahdollisimman tarkoin ja ohjataan uusien tuotteiden raaka-aineiksi. Jos materiaalin kierrättäminen ei ole mahdollista, se hyödynnetään energiana. Kodeissa käytettävät laitteet sisältävät paljon muoveja, joiden kierrätysmenetelmiä ja hyödyntämismahdollisuuksia kehitetään jatkuvasti. Kumppaniverkosto

Materiaalin uudelleenkäytöstä ja kierrätyksestä huolehtii Elkerin maanlaajuinen käsittelykumppaniverkosto, joilla on ympäristöviranomaisen myöntämät toimiluvat. Esikäsittely- ja käsittelykumppaneilta edellytetään standardoitua laadunhallinta- ja ympäristöjärjestelmää kuten ISO 9001 ja ISO 14001 tai niiden vaatimusten noudattamista, jota myös valvotaan säännöllisin auditoinnein.

Kumppaniverkosto valitaan määräajoin toteutettavan kilpailutuksen perusteella. Siinä pyritään tasapuolisesti huomioimaan eri toimijoiden mahdollisuudet tarjota laadultaan EU:n WEEE -direktiivin vähimmäisvaatimukset täyttävää palvelua. Kilpailutus koostuu kahdesta osasta, joista ensimmäisessä tarkastellaan laadullisia ja toiminnallisia asioita, sekä toisessa hintaa ja toimitusvarmuutta. Toteutamme kilpailutuksen kahden tai kolmen vuoden välein, joko koko verkostolle tai osalle verkostoa. Elkerin keräämien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden uudelleenkäyttö ja kierrätys tapahtuvat kotimaassa, ja kierrätysmateriaalit toimitetaan sekä Suomen että kansainvälisille markkinoille.

Tietoa keräysmääristä

Elkerin tuottajayhteisöt SELT ja ICT keräsivät vuonna 2021 yhteensä noin 25 000 tonnia sähkö- ja elektroniikkalaitteita. Laitteita palautui kierrätykseen niin kotitalouksista kuin yrityksiltä. Tuottajayhteisöjen yhteisen SER-kierrätyksen keräysaste oli vuonna 2021 noin 60%, kun EU:n asettama keräysastetavoite on 65%. Keräysaste tarkoittaa markkinoille saatettujen laitteiden suhdetta kerättäviin laitemääriin. Suomen saavuttama keräysastelukema on yksi Euroopan korkeimpia, vaikka vielä noin 40% kaikista laitteista päätyy jonnekin muualle kuin viralliseen keräysverkostoon. Keräysaste vaihtelee myös laitetyypin mukaan, sillä esimerkiksi ICT-laitteiden (tietokoneet, puhelimet, tabletit, näytöt jne.) keräysaste on selkeästi muuta korkeampi 71%. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hyödyntämiselle asetetut vähimmäistavoitteet saavutettiin kaikissa laiteluokissa.