Siirry suoraan sisältöön

Raportointi

Tuottajayhteisön jäsen raportoi neljännesvuosittain kotimaan markkinoille saatetut laitemäärät Elkerin raportointijärjestelmässä, ja kerran vuodessa ulkomaille EU-etämyydyt laitteet erillisen raportointilinkin kautta.

Tuottajayhteisöt pyytävät ja koostavat tarpeelliset raporttitiedot tuottajilta ja raportoivat edelleen valvovalle viranomaiselle (Pirkanmaan ELY-keskus).

POM -raportointi neljä kertaa vuodessa

Tuottaja tekee tuottajayhteisölle neljä kertaa vuodessa niin sanotun POM -raportin, mikä tarkoittaa kotimaan markkinoille saatettujen laitteiden määrän ilmoittamista (= put on market). Raportointilomakkeella ilmoitetaan erikseen Manner-Suomen ja Ahvenanmaan markkinoille saatettujen laitteiden määrä. Raportointiaikataulusta kannattaa tehdä itselle kalenterimuistutus, jotta raportit tulee tehtyä ajoissa. Tuottajayhteisö laskuttaa myöhästymismaksun raportoimattomista kausista.Ohjeita POM -raportointiin

Ennen raportointia on tärkeä tutustua laitteiden B2C/B2B/dual-use -määritelmään, koska tuottajavastuun näkökulma eroaa yleisesti tunnetusta. Toimitus-, jakelu- tai myyntiketju eivät ole tuottajavastuun näkökulmasta ratkaisevia. Lue lisää: B2C- ja B2B -määrittely

Mikäli yritys ei ole saattanut Suomen markkinoille raportointijakson aikana laitteita, tulee yrityksen tehdä nollaraportti, eli täyttää lomake 0-määrillä ja lähettää.

Raportointi tapahtuu laiteluokittain ja on tärkeää raportoida laite oikeaan luokkaan. Lue lisää: Laiteluokat

Raportoitavat sähkö- ja elektroniikkalaitteet ilmoitetaan kokonaisina kiloina ilman pisteitä ja pilkkuja. Laitteesta ilmoitetaan sen nettopaino (laitteen paino ilman pakkauksia, ohjekirjoja ja akkua/paristoa). Joidenkin laitteiden, esimerkiksi lamppujen ja musiikki-instrumenttien, määrä ilmoitetaan kappaleina. Tuottajayhteisö laskuttaa tuottajalta raporttitietojen perusteella laiteluokka- ja hintaryhmäkohtaiset kierrätysmaksut.

Raportointijärjestelmän käyttöohjeet on koottu Jäsenyrityksen manuaaliin, jonka löydät tuottajayhteisösi alta. Voit tilata uuden salasanan ja ilmoittaa uuden raportoijan järjestelmän kirjautumissivulla.

Vuosiraportointi koskee EU-etämyyntiä

Tuottajayhteisö lähettää tuottajalle kerran vuodessa raportointilinkin, jonka kautta tuottaja tekee edellisen vuoden EU-etämyyntiraportin. Ajankohta on useimpina vuosina helmi-maaliskuussa. Kyseistä raporttia ei siis jätetä 4-vuosiraportointijärjestelmässä – ko. raportoinnin saatesähköpostissa on aina tarkemmat ohjeet tästä raportoinnista.

Vuosiraporttia varten jäsenyrityksiltä kerätään seuraavat tiedot: erikseen kotitalouskäyttöön soveltuvien/dual-use -laitteiden ja vain ammattikäyttöön soveltuvien laitteiden EU-etämyynti Suomesta suoraan loppukäyttäjälle toiseen EU-maahan. Kaikki tiedot annetaan laiteluokittain, kiloina ja maakohtaisesti. Raportissa ilmoitetaan myös yrityksen maakohtainen valtuutettu edustaja. Mikäli EU-etämyyntiä ei ole ollut, tulee lähettää niin sanottu nollaraportti.