Siirry suoraan sisältöön

Mitä on tuottajavastuu?

Tuottajat huolehtivat tuotteistaan myös niiden elinkaaren loppupäässä

Tuottajavastuulla tarkoitetaan tuottajan velvollisuutta huolehtia markkinoille saattamistaan tuotteista myös niiden elinkaaren loppupäässä, eli tuotteiden uudelleenkäytön, kierrätyksen ja jätehuollon järjestämistä. Tuottajavastuu koskee muun muassa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä paristojen ja akkujen valmistajia ja maahantuojia. Muita tuottajavastuunalaisia tuotteita ovat: autot, renkaat, paperituotteet ja pakkaukset. Tuottajavastuun piiriin kuuluvien tuotteiden kierrätys ja jätehuolto on kuluttajille ilmaista, ja tuotteille on järjestetty valtakunnallinen keräysverkosto.

Tuottajavastuu on lakisääteinen velvollisuus

Tuottajavastuu on lakisääteinen tuottajien velvollisuus, josta säädetään yhteisesti EU:ssa ja maakohtaisella jätelainsäädännöllä. Suomessa tuottajavastuusta säädetään Jätelaissa (646/2011) ja sitä täydentävissä tuotekohtaisissa asetuksissa. Tuottajavastuun alaisille tuotteille on asetettu keräys- ja kierrätystavoitteet, joita seurataan vuosittain. Tuottajayhteisöt raportoivat markkinoille saatettujen laitteiden määrät, sekä käytöstä poistettujen laitteiden määrät valvovalle viranomaiselle, Pirkanmaan ELY-keskukselle, joka puolestaan raportoi valtakunnalliset tiedot Euroopan komissiolle.

Pirkanmaan ELY-keskus voi määrätä laiminlyöntimaksun tuottajalle, joka ei ole tehnyt hakemusta tuottajarekisteriin, eikä liittynyt tuottajayhteisöön, tai lähettänyt Pirkanmaan ELY-keskukselle jätelain 54 §:n mukaisia seurantatietoja.

Tuottajayhteisö

Tuottaja hoitaa tuottajavastuunsa helpoiten liittymällä tuottajayhteisöön. Elkerin kautta tuottaja pystyy huolehtimaan lakisääteiset tuottajavastuuvelvoitteensa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja lamppujen osalta. Liittymällä yhteen kolmesta tuottajayhteisöstä tuottaja hoitaa tuottajavastuun kaikista WEEE-direktiivin piiriin kuuluvista laitteista niin kuluttaja- kuin yritystuotteidenkin osalta. Lue lisää: Hoida tuottajavastuu liittymällä tuottajayhteisöön

ICT-tuottajaosuuskunta -TY on tuottajayhteisö sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajille

SELT ry

SELT ry on tuottajayhteisö sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajille

Flip ry

Flip ry on tuottajayhteisö lamppujen tuottajille

Paristojen ja akkujen tuottajan tulee liittyä Recser Oy:n jäseneksi ja lyijyakkujen tuottajan Akkukierrätys Pb Oy:n jäseneksi.

Etämyyjän tuottajavastuu

Tuottajavastuu koskee myös toiseen EU-maahan suoraan loppukäyttäjälle myytäviä sähkö- ja elektroniikkalaitteita eli EU-etämyyntiä. Tuottajavastuuvelvoitteet hoidetaan myynnin kohdemaan lakien mukaisesti. Lue lisää: Eurooppalainen yhteistyöverkosto

Ulkomainen yritys voi valtuuttaa Elkerin edustajakseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä paristojen, akkujen ja lyijyakkujen osalta. Lue lisää: Valtuutettu edustaja EU-etämyyjille