Siirry suoraan sisältöön

Laitteiden valmistaja, maahantuoja tai myyjä

Jos yritys on sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistaja, maahantuoja tai se myy tuotteita omalla tuotemerkillään tai etäkaupalla Suomeen, yritystä velvoittaa tuottajavastuu. 

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajia velvoittaa laissa määritelty tuottajavastuu, jonka mukaan tuottajilla on vastuu huolehtia tuotteistaan myös niiden elinkaaren loppupäässä, eli järjestää tuotteiden uudelleenkäyttö, kierrätys ja jätehuolto.

Voit tarkistaa Pirkanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla olevalla Tuuri -chatbottilla, mitkä tuottajavastuuvelvoitteet koskevat yritystä. Tuuri aukeaa automaattisesti sivun oikeaan alareunaan.

Tuottajalla tarkoitetaan:

 1. sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistajaa, valmistuttajaa tai suunnitteluttajaa, joka markkinoi laitteita omalla nimellään tai tavaramerkillään,
 2. ammattimaista maahantuojaa,
 3. sellaista myyjää, joka myy laitteita omalla nimellään tai tavaramerkillään,
 4. sellaista toimijaa, joka myy laitteita sähköisellä tai muulla etäkaupalla suoraan loppukäyttäjälle toiseen maahan tai
 5. toimijaa, joka on sijoittautunut Euroopan unionin toiseen jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan ja myy etäkaupalla sähkö- ja elektroniikkalaitteita suoraan loppukäyttäjille Suomessa.

Lain mukaan tuottajan tulee ilmoittaa tuotteen toimituksen yhteydessä jakelijalle, että tuottaja on huolehtinut tuottajavastuuvelvollisuuksistaan. Myös jakelijan ja muun yrityksen tai julkisen hankintayksikön, joka hankkii käyttöönsä sähkö- ja elektroniikkalaitteita, on varmistettava, että sille toimitetun tuotteen tuottaja on hoitanut tuottajavastuuvelvollisuutensa.

Tuottajavastuunalaiset sähkö- ja elektroniikkalaitteet

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiksi luetaan kaikki laitteet, jotka toimivat sähkövirralla, akulla, paristoilla tai aurinkoenergialla, tai toimiakseen tarvitsevat sähkömagneettista kenttää. Lainsäädännön piiriin kuuluvat myös laitteet, jotka on tarkoitettu tällaisen virran tai kentän synnyttämiseen, siirtämiseen tai mittaamiseen ja joka on suunniteltu käytettäväksi enintään 1000 voltin vaihtojännitteellä tai enintään 1500 voltin tasajännitteellä. Tuottajavastuu piiriin kuuluvat myös sellaiset SE-laitteiden komponentit, osakokoonpanot ja kuluvat materiaalit, jotka loppukäyttäjä asentaa tai asennuttaa osaksi toimivaa tuottajavastuun piiriin kuuluvaa laitetta.

Lainsäädännön piiriin kuuluvat myös kaasupurkauslamput, loistelamput (elohopea-, sekavalo-, natrium- ja monimetallilamput ja erilaiset pistokanta- ja energiansäästölamput) ja LED-lamput. Hehku- ja halogeenilamput sekä ajoneuvojen lamput eivät kuulu tuottajavastuun piiriin.

Tuottajavastuunalaiset sähkö- ja elektroniikkalaitteet luokitellaan niiden käyttötarkoituksen perusteella B2C tai B2B -laitteeksi sekä sitä tarkempiin laiteluokkiin. Lue lisää: B2C ja B2B -määrittely ja Laiteluokat

Poikkeukset

Seuraavat laitteet eivät kuulu tuottajavastuun piiriin:

 • sotilaallisiin tarkoituksiin tarkoitetut aseet, ammukset ja sotatarvikkeet ja muut valtakunnan keskeisten turvallisuusetujen valvontaan liittyvät laitteet
 • laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu ja asennettu osiksi toiseen laitteeseen, johon direktiiviä ei sovelleta, ja jotka toimivat tarkoitetulla tavalla vain osana kyseistä laitetta
 • hehkulamput
 • laitteet, jotka on suunniteltu lähetettäviksi avaruuteen
 • suuret kiinteät teollisuuden työkoneet
 • suuret kiinteät asennetut laitteistot lukuun ottamatta laitteita, joita ei ole erityisesti suunniteltu ja asennettu osaksi kyseisiä laitteita
 • kuljetusvälineet, jotka on tarkoitettu henkilöiden tai tavaroiden kuljetukseen, lukuun ottamatta sähköisiä kaksipyöräisiä tyyppihyväksymättömiä ajoneuvoja
 • ainoastaan ammattikäyttöön tarkoitetut liikkuvat työkoneet, joita ei ole tarkoitettu maantiekäyttöön
 • erityisesti tutkimus- ja kehittämiskäyttöön suunnitellut, ainoastaan yrityskäyttöön saataville asetettavat laitteet
 • in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut ja muut terveydenhuollon laitteet, joiden oletetaan muuttuvan tartuntavaarallisiksi ennen laitteen käyttöiän päättymistä sekä aktiiviset implantoitavat terveydenhuollon laitteet