Siirry suoraan sisältöön

FAQ / Tuottajavastuu

Mitä tuottajavastuu tarkoittaa?

EU:n WEEE-direktiiviin perustuva Suomen jätelainsäädäntö edellyttää, että sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottaja järjestää markkinoille luovuttamista tuotteista syntyvän jätteen uudelleenkäytön ja jätehuollon sekä vastaa siitä aiheutuvista kustannuksista. Sen vuoksi tuottajavastuun alaisten laitteiden ja tuotteiden kierrättäminen on kuluttajille ilmaista.

Helpoimmin yritys huolehtii näistä velvoitteista liittymällä tuottajayhteisöön, joka jäsenyritystensä puolesta kilpailuttaa keräyspiste-, kuljetus-, uudelleenkäyttö-, raportointi- ja jätehuoltopalvelut sekä tekee niistä sopimukset kuntien ja alan yritysten kanssa. Uudet yritykset ilmoitetaan tuottajayhteisöistä Pirkanmaan ELY-keskukselle.


Koskeeko tuottajavastuu yritystämme?

Tuottajalla tarkoitetaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistajaa, ammattimaista maahantuojaa, sellaista myyjää, joka myy laitteita omalla tuotemerkillään tai toimijaa, joka on sijoittautunut Euroopan unionin toiseen jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan ja myy etäkaupalla sähkö- ja elektroniikkalaitteita suoraan käyttäjille Suomessa. Toimitus- ja myyntiketjun osapuolet neuvottelevat keskenään sen, mikä osapuoli hoitaa laitteiden tuottajavastuun.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiksi luetaan kaikki laitteet, jotka toimivat sähkövirralla, akulla, paristoilla tai aurinkoenergialla. Myös kaikki lamput lukuun ottamatta hehku- ja halogeenilamppuja luetaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiksi.


Miten voimme liittyä jäseneksi tuottajayhteisöön?

Yritys voi tehdä tuottajavastuun siritosopimuksen täyttämällä tuottajayhteisön hakemuslomakkeen ja lähettämällä sen allekirjoitettuna Elker Oy:lle. Lisätietoa liittymisestä ja hakemuslomakkeet löytyvät kunkin tuottajayhteisön omalta sivulta:


Minkä Elkerin tuottajayhteisön kanssa yrityksemme tulisi tehdä sopimus?

Elker-ryhmittymässä on kolme tuottajayhteisöä: SELT ry, ICT-tuottajaosuuskunta ja FLIP ry. Yrityksen tulee liittyä jäseneksi siihen tuottajayhteisöön, jonka piiriin yrityksen tuotteet kuuluvat, tai jonka piiriin suurin osa tuotteista kuuluu.

SELT ry

Suuret kodinkoneet
Pienet kodinkoneet
Valaisimet
Sähkö- ja elektroniikkatyökalut
Lelut, vapaa-ajan ja urheiluvälineet
Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet
Tarkkailu- ja valvontalaitteet
Automaatit

ICT-tuottajaosuuskunta

Tieto- ja teletekniset laitteet
Kuluttajaelektroniikka ja aurinkosähköpaneelit.

FLIP ry

Lamput


Miten hoidan tuottajavastuun ulkomaille?

Suomalaisen yrityksen, joka myy sähkö- ja elektroniikkalaitteita suoraan loppukäyttäjälle toiseen EU-maahan, tulee nimetä jokaiseen myynnin kohdemaahan valtuutettu edustaja. Elker Oy voi toimia valtuutettuna edustajana ulkomaiselle yritykselle, joka myy sähkö- ja elektroniikkalaiteita suoraan loppukäyttäjälle Suomeen. Loppukäyttäjä voi olla yritys tai yksityishenkilö, joka ostaa laitteen omaan käyttöönsä, eikä esimerkiksi jälleenmyy laitetta.


Onko mahdollista saada todistus hoidetusta tuottajavastuusta?

Voitte tilata Elker Oy:ltä suomen-, ruotsin ja/tai suomenkielisen sertifikaatin todistukseksi siitä, että yrityksenne tuottajavastuu on asianmukaisesti hoidettu.


Miten yritys voi päättää sopimuksen?

Mikäli yritys ei ole enää tuottajavastuussa Suomessa tai haluaa siirtää jäsenyytensä toiseen tuottajayhteisöön, voi yritys irtisanoa tuottajavastuun siirtosopimuksensa toimittamalla Elker Oy:lle irtisanoutumislomakkeen, jonka saa sähköpostitse Elker Oy:stä. Eron myöntää tuottajayhteisön hallitus. Jäsenyytensä irtisanoneet yritykset ilmoitetaan valvovalle viranomaiselle Pirkanmaan ELY-keskukselle.