Siirry suoraan sisältöön

Toimita vuosiraportti 24.5.2024 mennessä

Tuottajayhteisö kerää kotimaisten jäsenyritysten vuosiraporttitiedot toukokuun aikana. Vuosiraportilla ilmoitetaan EU-etämyytyjen laitteiden määrä sekä valtuutetun edustajan nimi maittain. Jäsenyritysten raportoinnin yhteyshenkilöt saavat huhtikuun aikana sähköpostin, jossa on linkki erilliseen vuosiraporttiin. Raportti tulee lähettää myös siinä tapauksessa, että EU-etämyyntiä ei ole ollut. Jos toimit useamman yrityksen raportoijana, sinun tulee täyttää raportti jokaisen yrityksen puolesta, käyttäen samaa linkkiä. Raporttia ei voi tallentaa ja jatkaa myöhemmin, vaan se tulee täyttää yhdellä kertaa. Kun olet täyttänyt tarvittavat tiedot, lähetä raportti. Selaimessa näkyvä teksti ilmoittaa, että raportti on lähetetty onnistuneesti.

EU-etämyynnillä tarkoitetaan suoraan loppukäyttäjälle toiseen EU-maahan tapahtuvaa myyntiä, joka tapahtuu etämyynnin keinoin: EU-etämyynnissä ostaja ja myyjä tekevät myyntisopimuksen etämyyntiä varten luodun myynti- tai palveluntarjontajärjestelmän avulla. Sopimus tehdään ilman osapuolten yhtäaikaista läsnäoloa yhtä tai useampaa etäviestintä käyttäen esimerkiksi puhelimella, postilla, tietoverkolla tai muulla. Tyypillisiä etämyynnin muotoja ovat verkkokauppa, puhelinmyynti ja postimyynti.

Loppukäyttäjä voi olla yksityishenkilö tai yritys, joka ostaa laitteen omaan käyttöönsä, eikä esimerkiksi jälleenmyy. Esimerkkinä ravintola, joka ostaa valaisimen ja ripustaa sen oman ravintolayrityksensä kattoon.

Vuosiraportilla ilmoitetaan Suomesta toiseen maahan EU-etämyytyjen laitteiden määrä (kilogrammoina) päälaiteluokittain (luokat 1-6):

WEEE 1. Lämmitys- ja jäähdytyslaitteet
WEEE 2. Näyttöpäätelaitteet, monitorit ja yli 100 cm2 näytöllä varustetut laitteet
WEEE 3. Lamput
WEEE 4. Suuret laitteet (yli 50 cm)
WEEE 5. Pienet laitteet (alle 50 cm)
WEEE 6. Pienet tieto- ja teletekniset laitteet

Ensiksi täytetään yrityksen tiedot: yrityksen nimi ja Y-tunnus sekä yhteyshenkilön perustiedot. Sen jälkeen täytetään laitteiden määrä (kg) maittain kokonaislukuina. Lomakkeella ilmoitetaan erikseen B2C -käyttöön soveltuvien laitteiden määrä ja B2B -käyttöön soveltuvien laitteiden määrä. Ilmoita määrä kokonaislukuna, eli älä käytä pistettä tai pilkkua (100.000 kg tulkitaan suomessa sadaksi kilogrammaksi, ei sadaksi tuhanneksi kilogrammaksi).

B2C -laite on sellainen laite, joka soveltuu käytettäväksi kotitalouksissa. Muut laitteet ovat B2B -laitteita. Lue lisää B2C/B2B -laitteiden määrittelystä täältä. Esimerkkejä laitteista laiteluokittain löydät täältä. Mikäli olet epävarma, mihin laiteluokkaan laitteesi kuuluvat, ota yhteys jäsenpalveluihin.

Lopuksi kirjoitetaan valtuutetun edustajan nimi maittain. Nimi pyydetään kirjoittamaan niiden maiden kohdalle, joissa valtuutetun edustajan konsepti on käytössä. Tämän jälkeen lähetä raportti.

Valtuutettu edustaja ei ole myyntiin liittyvä toimija, vaan se voi olla esimerkiksi paikallinen SE-laitteiden tuottajayhteisö tai palveluyhtiö, joka organisoi käytöstä poistuvien laitteiden keräyksen ja kierrätyksen. Suomalainen EU-etämyyntiä tekevä yritys raportoi markkinoille saatetut laitemäärät valtuutetulle edustajalle, joka tuottajavastuuvelvoitteista huolehtimisen lisäksi ilmoittaa kilomäärät paikalliselle viranomaiselle. Viranomainen taas raportoi EU-komissiolle. Yrityksen tulee nimetä valtuutettu edustaja eri myynnin kohdemaihin yksitellen, koska lainsäädäntö ja käytännöt vaihtelevat hieman maittain. Lisätietoa valtuutetun edustajan nimeämisestä täältä.

Kyllä, velvollisuus koskee kaikkia yrityksiä, vaikka kyse olisi vain yksittäisten laitteiden myynnistä.

EU-etämyyntitieto on viranomaisen vuosiraportille tarvittava pakollinen tieto, joka tuottajan on ilmoitettava tuottajayhteisölle vuosittain. Asiasta säädetään Jätelain (646/2011) 54 §:ssä ja Valtioneuvoston asetuksessa sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (519/2014) 15 § ja 19 §. Tiedot kerätään vain viranomaisraportointia varten, eikä niitä käytetä muuhun tarkoitukseen.

Tuottajavastuuvelvoitteista huolehtiminen on tuottajan velvollisuus myös rajat ylittävässä EU-etämyynnissä kaikissa EU-maissa sekä Iso-Britanniassa, Sveitsissä ja Norjassa. Yrityksen tulee huolehtia tuottajavastuuvelvoitteista erikseen jokaisessa myynnin kohdemaassa, koska lainsäädäntö ja käytännöt hieman vaihtelevat maittain. EU-etämyyntiä harjoittavan tulee rekisteröityä jäseneksi paikalliseen tuottajayhteisöön ja/tai nimetä valtuutettu edustaja, joka huolehtii tuottajavastuuvelvoitteista kyseisessä valtiossa. Lue lisää: Tuottajavastuun huolehtiminen Euroopassa

Mikäli yritys raportoi määräaikaan mennessä, ei raportoinnista aiheudu yritykselle laskua. Tuottajayhteisöllä on oikeus laskuttaa 1000€ yritykseltä, joka ei ole raportoinut määräaikaan (24.5.2024) mennessä.

Mikäli et löytänyt vastausta kysymykseesi, ota yhteys Elkerin jäsenpalveluihin jasenpalvelut (a) elker.fi