Siirry suoraan sisältöön

Tuottajavastuun laiminlyönnistä tuomio

Renkaiden kierrätyksen laiminlyönnit johtivat tuomioon ja tuntuvaan sakkoon Pohjois-Savon käräjäoikeudessa joulukuun alussa. Yhtiö ei järjestänyt viranomaisen hyväksymää kierrätysjärjestelmää, eikä liittynyt tuottajayhteisöön, minkä katsottiin rikkovan jätelakia.

ELY-keskuksen tiedotteen mukaan, jätehuollon tuottajavastuun laiminlyönti, eli niin sanottu vapaamatkustajuus, voi vääristää yritysten välistä kilpailua ja haitata jätehuolto- ja kierrätysjärjestelmän toimintaa. Tuottajavastuun hoitaminen on lakisääteinen velvollisuus ja suurin osa yrityksistä huolehtii velvoitteensa asianmukaisesti. Viranomainen tekee vapaamatkustajuusvalvontaa yhteistyössä muiden viranomaisten, kuten Verohallinnon, Tullin ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Valvonta kohdistuu sekä kotimaisiin yrityksiin että ulkomaisiin etämyyjiin ja sillä varmistetaan, että kaikki tuottajavastuun alaiset yritykset osallistuvat jätehuollon järjestämiseen ja kustannuksiin.

Tuottajavastuu on helpointa hoitaa liittymällä tuottajayhteisöön. Elkerin tuottajayhteisöissä (SELT ry, ICT-Tuottajaosuuskunta -TY ja Flip ry) yritys voi hoitaa sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin liittyvät tuottajavastuuvelvoitteensa. Tämän lisäksi Elker Oy toimii valtuutettuna edustajana ulkomaisille etämyyjille.

ELY-keskus: Jätelain laiminlyönti voi tulla yritykselle kalliiksi – tästä on kyse jätehuollon tuottajavastuussa

Hoida tuottajavastuu liittymällä tuottajayhteisöön